Pogosta vprašanja

 

 

1. Kaj potrebujem ob vpisu v šolo?
Ob vpisu potrebujete: zaključno spričevalo, fotokopijo rojstnega lista, fotokopijo poročnega lista (za žene), EMŠO.

2. Ali lahko plačam šolnino na obroke?
Šolnino je možno poravnati na obroke.

3. Ali se priznajo izpiti iz prejšnjega šolanja?
Priznajo se vsi izpiti, ki se ujemajo s predmetnikom vpisanega izobraževalnega programa.

4. Kdaj se šolanje zaključi?
Šolanje se zaključi s poklicno maturo, ko opravite vse obveznosti po programu.

5. Kolikokrat na teden so predavanja?
Predavanja so organizirana enkrat do dvakrat na teden.

6. Kdaj in kako opravljamo izpite?
Za vsak predmet izvedemo določeno število ur in nato po dogovoru s profesorjem in kandidati določimo datum izpita.

7. Ali se izpiti plačujejo posebej?
Predavanja in prvo opravljanje izpita so všteti v šolnino.

8. Ali so obiski predavanj obvezni?
Ne. Predavanja so organizirana, obisk predavanj pa prostovoljen.

9. Ali lahko šolnino poravnam ob vpisu?
Da. Ob plačilu celotne šolnine ob vpisu vam priznamo 5 odstoten popust.

10. Ali sprejemate kreditne kartice?
Ne. Kreditnih in plačilnih kartic ne sprejemamo zato, da je šolnina nižja.

11. Koliko je potrebno plačati ob vpisu?

Ob vpisu plačate vpisnino v višini €300 .

12. Ali lahko vpisnino plačam na obroke?

Ne. Vpisnino plačate ob vpisu, v celoti.

13. Ali vrnete vpisnino, če si premislim in se izpišem?

Ne, vpisnine ne vračamo.

14. Koliko znaša šolnina za eno šolsko/študijsko leto?

Šolnina znaša € 1.400 za eno šolsko/študijsko leto, v vseh programih.