• Domov
 • Šolski koledar za leto 2016/17

Šolski koledar za leto 2016/17

Na podlagi 15. člena Pravilnika O šolskem koledarju v srednjih šolah ( Uradni list RS, št. 50/12 in 8/14) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za srednje šole za šolsko leto 2016/2017

Dan Datum Aktivnosti
četrtek 1. sep ZAČETEK POUKA
od ponedeljka do petka 31.okt - 4. nov JESENSKE POČITNICE
petek 23. dec PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
od nedelje do nedelje 25. dec - 1. jan NOVOLETNE POČITNICE
petek 13. jan* ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
torek 7. feb PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
sreda 8. feb PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
petek in sobota 10. in 11. feb INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
od ponedeljka do petka 20. - 24. feb ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČINE KOČEVJE), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN SPODNJE POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE
od ponedeljka do petka 27. - 3. mar ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: KOČEVJE
od srede do torka 1. - 28. feb ZIMSKI IZPITNI ROK
ponedeljek 17. apr VELIKONOČNI PONEDELJEK
od četrtka do torka 27. apr - 2. maj PRVOMASJEK POČITNICE
petek 19. maj ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA ZAKLJUČNE LETNIKE
ponedeljek 22. maj RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNE LETNIKE
od ponedeljka do petka 22. maj - 26. maj PRIPRAVA NA SM, PM, ZI
sreda 24. maj IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE (ZAKLJUČNI LETNIK)
četrtek 1. jun ZAČETEK IZPITNEGA ROKA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU (ZAKLJUČNI LETNIK)
četrtek 22. jun ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA OSTALE LETNIKE
petek 23. jun PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK POUKA ZA OSTALE LETNIKE TER RAZDELITEV SPRIČEVAL
od ponedeljka do četrtka 26. jun - 31. avg POLETNE POČITNICE
četrtek 29. jun SPOMLADNSKI IZPITNI ROK
sreda 16. avg JESENSKI IZPITNI ROK
OPOMBE:
 • *Velja za šole, ki imajo dve ocenjevalni obdobji; če jih imate več, določite datume zaključkov ocenjevalnih obdobij sami. Pri tem je treba upoštevati četrti odstavek 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (v nadaljnjem besedilu: prailnik).
 • V poklicnem izobraževanju lahko dijaki opravljajo popravne izpite že pred pristopom k zaključnemu izpitu v spomladanskem izpitnem roku, pristopijo k opravljanju splošne oziroma poklicne mature v jesenskem izpitnem raoku.
 • Šola določi v ltenem delovnem načrtu, skladno s podrobnejšimi navodili šolskega koledarja ministrice, koledarjem splošne mature, koledarjem poklicne mature oziroma koldearjem zaključnega izpita, podrobnejši koledar za opravljanje izpitov.
 • Roke za pripravljalna dela za izdelek oziroma storitev določita šolska komisija za zaključni izpit oziroma šolska maturitetna komisija za poklicno maturo.
 • Skladno s pravilnikom lahko šola v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določata šolski koledar, kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi. Šole, ki želijo izvesti nekatere aktivnosti v drugih rokih, kot so določeni s tem koledarjem, lahko zaprosijo ministrico za soglasje k spremembi najpozneje do 31. julija 2016.
 • Strokovni delavci izrabijo letni dopust praviloma med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta pa med poletnimi počitnicami. V teh obdobjih se lahko vključujejo tudi v programe strokovnega izobraževanja, nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnim delovnim načrtom šole.

Okvirni koledar splošne in poklicne mature v šolskem letu 2016/17

Dan Datum Aktivnosti
sreda 1. feb ZAČETEK PM v zimskem izpitnem roku
ponedeljek 6. mar SEZNANITEV kanditatov z uspehom pri PM
četrtek 4. maj SM, slovenščina (italijanščina, madžarščina) - esej
sobota 27. maj ZAČETEK SM, PM v spomladanskem izpitnem roku
sreda 14. jun ZAČETEK OBDOBJA USTNIH IZPITOV (rezerva 27. maj, 3. in 10. jun)
sreda 5. jul SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM na spomladanskem izpitnem roku
ponedeljek 10. jul SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri SM na spomladanskem izpitnem roku
četrtek 24. avg ZAČETEK SM, PM v jesenskem izpitnem roku
petek 8. sep SEZNANITEV kandidatov z usephom pri PM na jesenskem izpitnem roku
petek 15. sep SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri SM na jesenskem izpitnem roku
OPOMBE:
 • Podrobnejši koledarji opravljanja splošne oziroma poklicne mature bodo objavljeni na spletni strani Državnega izpitnega centra, ko jih bosta potrdili Državna komisija za splošno maturo in Državna komisija za poklicno maturo.
 • Priporočamo, da pouk med izvajanjem splošne oziroma poklicne mature izvedete (v skladu z možnostmi) v preostalih letnikih popoldne.
 • Obdobje opravljanja ustnih izpitov se začne praviloma 14. junija. Če šola zaradi večjega števila ustnih izpitov teh ne more izpeljati v predvidenem času, jih lahko izjemoma organizira tudi 27. maja ter 3. in 10. junija.

Okvirni koledar zaključnega izpita v šolskem letu 2016/17

Dan Datum Aktivnosti
četrtek 9. feb slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
ponedeljek 5. jun slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
ponedeljek 21. avg slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
OPOMBA:
 • Datume za preostale izpite zaključnega izpita in datum seznanitve kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu določi šola v šolskem koledarju