• Domov
 • Šolski koledar za leto 2023/2024

Šolski koledar za leto 2023/2024

Na podlagi 15. člena Pravilnika O šolskem koledarju v srednjih šolah ( Uradni list RS, št. 30/18, 9/20 in 58/22 ) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za srednje šole za šolsko leto 2023/2024

Dan Datum Aktivnosti
petek 1. sep ZAČETEK POUKA
od ponedeljka do petka 30.okt - 3. nov JESENSKE POČITNICE
petek 22. dec PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
sreda do torek 27. dec - 2. jan 2024 NOVOLETNE POČITNICE
petek 15. jan* ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
ponedeljek-petek 26.feb-1.mar ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČINE KOČEVJE), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE
ponedeljek-petek 19.feb-23.feb ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: KOČEVJE
sreda 7.feb PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
četrtek 8.feb SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
petek-sobota 16.feb-17.feb INFORMATIVNA DNEVA
od četrtek do torek 1.feb -5 . mar ZIMSKI IZPITNI ROK
ponedeljek 1. apr VELIKONOČNI PONEDELJEK
nedelja-petek 28. apr -3.maj PRVOMAJSKE POČITNICE
torek 21. maj ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA ZAKLJUČNE LETNIKE
sreda 22. maj RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNE LETNIKE
od četrtka do torka 23. maj - 28. maj PRIPRAVA NA SM, PM, ZI
četrtek-ponedeljek 23.-27. maj IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE (ZAKLJUČNI LETNIK)
sreda 29. maj ZAČETEK IZPITNEGA ROKA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU (ZAKLJUČNI LETNIK)
petek 21. jun ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA OSTALE LETNIKE
ponedeljek  24. jun PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK POUKA ZA OSTALE LETNIKE TER RAZDELITEV SPRIČEVAL
od sreda do sobota 26. jun - 31. avg POLETNE POČITNICE
petek 28. jun SPOMLADNSKI IZPITNI ROK
petek-petek 16. avg-27.sept. JESENSKI IZPITNI ROK
OPOMBE:
 • *Velja za šole, ki imajo dve ocenjevalni obdobji; če jih imate več, določite datume zaključkov ocenjevalnih obdobij sami. Pri tem je treba upoštevati četrti odstavek 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
 • V poklicnem izobraževanju lahko dijaki opravljajo popravne izpite že pred pristopom k zaključnemu izpitu v spomladanskem izpitnem roku, pristopijo k opravljanju splošne oziroma poklicne mature v jesenskem izpitnem roku.
 • Šola določi v letnem delovnem načrtu, skladno s podrobnejšimi navodili šolskega koledarja ministrice, koledarjem splošne mature, koledarjem poklicne mature oziroma koledarjem zaključnega izpita, podrobnejši koledar za opravljanje izpitov.
 • Roke za pripravljalna dela za izdelek oziroma storitev določita šolska komisija za zaključni izpit oziroma šolska maturitetna komisija za poklicno maturo.
 • Skladno s pravilnikom lahko šola v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določata šolski koledar, kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi. Šole, ki želijo izvesti nekatere aktivnosti v drugih rokih, kot so določeni s tem koledarjem, lahko zaprosijo ministrico za soglasje k spremembi najpozneje do 5. julija 2023.
 • Strokovni delavci izrabijo letni dopust praviloma med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta pa med poletnimi počitnicami. V teh obdobjih se lahko vključujejo tudi v programe strokovnega izobraževanja, nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnim delovnim načrtom šole.

Okvirni koledar splošne in poklicne mature v šolskem letu 2023/2024

Dan Datum Aktivnosti
 
četrtek
1. feb 2024 ZAČETEK PM v zimskem izpitnem roku
torek 5. mar SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM
torek 7. maj SM, slovenščina (italijanščina, madžarščina) - esej
sreda 29. maj ZAČETEK SM, PM v spomladanskem izpitnem roku
ponedeljek 10. jun ZAČETEK OBDOBJA USTNIH IZPITOV (rezerva  1. in 8. jun)
četrtek 4. jul SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM na spomladanskem izpitnem roku
četrtek 11. jul SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri SM na spomladanskem izpitnem roku
sreda 23. avg ZAČETEK SM, PM v jesenskem izpitnem roku
torek 10. sep SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM na jesenskem izpitnem roku
torek 17. sep SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri SM na jesenskem izpitnem roku
OPOMBE:
 • Podrobnejša koledarja opravljanja splošne oziroma poklicne mature bodo objavljeni na spletni strani Državnega izpitnega centra, ko jih bosta potrdili Državna komisija za splošno maturo in Državna komisija za poklicno maturo.
 • Priporočamo, da pouk med izvajanjem splošne oziroma poklicne mature izvedete (v skladu z možnostmi) v preostalih letnikih popoldne.
 • Obdobje opravljanja ustnih izpitov se začne praviloma 10. junija. Če šola zaradi večjega števila ustnih izpitov teh ne more izpeljati v predvidenem času, jih lahko izjemoma organizira tudi 1. in 8. junija.

Okvirni koledar zaključnega izpita v šolskem letu 2023/2024

Dan Datum Aktivnosti
ponedeljek 12. feb slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
torek 4. jun slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
sreda 21. avg slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
OPOMBA:
 • Datume za preostale izpite zaključnega izpita in datum seznanitve kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu določi šola v šolskem koledarju