• Domov
 • Šolski koledar za leto 2021/2022

Šolski koledar za leto 2021/2022

Na podlagi 15. člena Pravilnika O šolskem koledarju v srednjih šolah ( Uradni list RS, št. 30/18 ) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za srednje šole za šolsko leto 2021/2022

Dan Datum Aktivnosti
sreda 1. sep ZAČETEK POUKA
od ponedeljka do petka 25.okt - 29. okt JESENSKE POČITNICE
petek 24. dec PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
ponedeljek do petek 27. dec - 31. dec 2021 NOVOLETNE POČITNICE
petek 14. jan* ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
ponedeljek 7. feb PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
torek 8. feb PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
petek in sobota 11. in 12. feb INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
od ponedeljka do petka 28.2. - 4.mar. ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČINE KOČEVJE), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN SPODNJE POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE
od ponedeljka do petka 21.2. - 25. feb

ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: KOČEVJE

od torka do torka 1.2. -1 . mar ZIMSKI IZPITNI ROK
ponedeljek 18. apr VELIKONOČNI PONEDELJEK
od četrtka do petka 28. apr - 29. apr PRVOMAJSKE POČITNICE
petek 20. maj ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA ZAKLJUČNE LETNIKE
ponedeljek 23. maj RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNE LETNIKE
od torka do petka 24. maj - 27. maj PRIPRAVA NA SM, PM, ZI
torek-petek 24.-27. maj IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE (ZAKLJUČNI LETNIK)
četrtek 26. maj ZAČETEK IZPITNEGA ROKA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU (ZAKLJUČNI LETNIK)
četrtek 23. jun ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA OSTALE LETNIKE
petek 24. jun PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK POUKA ZA OSTALE LETNIKE TER RAZDELITEV SPRIČEVAL
od ponedeljek do sreda 27. jun - 31. avg POLETNE POČITNICE
torek 28. jun SPOMLADNSKI IZPITNI ROK
torek-četrtek 16. avg-27.sept. JESENSKI IZPITNI ROK
OPOMBE:
 • *Velja za šole, ki imajo dve ocenjevalni obdobji; če jih imate več, določite datume zaključkov ocenjevalnih obdobij sami. Pri tem je treba upoštevati četrti odstavek 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
 • V poklicnem izobraževanju lahko dijaki opravljajo popravne izpite že pred pristopom k zaključnemu izpitu v spomladanskem izpitnem roku, pristopijo k opravljanju splošne oziroma poklicne mature v jesenskem izpitnem roku.
 • Šola določi v letnem delovnem načrtu, skladno s podrobnejšimi navodili šolskega koledarja ministrice, koledarjem splošne mature, koledarjem poklicne mature oziroma koledarjem zaključnega izpita, podrobnejši koledar za opravljanje izpitov.
 • Roke za pripravljalna dela za izdelek oziroma storitev določita šolska komisija za zaključni izpit oziroma šolska maturitetna komisija za poklicno maturo.
 • Skladno s pravilnikom lahko šola v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določata šolski koledar, kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi. Šole, ki želijo izvesti nekatere aktivnosti v drugih rokih, kot so določeni s tem koledarjem, lahko zaprosijo ministrico za soglasje k spremembi najpozneje do 5. julija 2021.
 • Strokovni delavci izrabijo letni dopust praviloma med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta pa med poletnimi počitnicami. V teh obdobjih se lahko vključujejo tudi v programe strokovnega izobraževanja, nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnim delovnim načrtom šole.

Okvirni koledar splošne in poklicne mature v šolskem letu 2021/2022

Dan Datum Aktivnosti
torek 1. feb ZAČETEK PM v zimskem izpitnem roku
ponedeljek 7. mar SEZNANITEV kanditatov z uspehom pri PM
sreda 4. maj SM, slovenščina (italijanščina, madžarščina) - esej
sobota 28. maj ZAČETEK SM, PM v spomladanskem izpitnem roku
ponedeljek 13. jun ZAČETEK OBDOBJA USTNIH IZPITOV (rezerva  4. in 11. jun)
sreda 6. jul SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM na spomladanskem izpitnem roku
ponedeljek 12. jul SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri SM na spomladanskem izpitnem roku
sreda 24. avg ZAČETEK SM, PM v jesenskem izpitnem roku
petek 9. sep SEZNANITEV kandidatov z usephom pri PM na jesenskem izpitnem roku
petek 16. sep SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri SM na jesenskem izpitnem roku
OPOMBE:
 • Podrobnejša koledarja opravljanja splošne oziroma poklicne mature bodo objavljeni na spletni strani Državnega izpitnega centra, ko jih bosta potrdili Državna komisija za splošno maturo in Državna komisija za poklicno maturo.
 • Priporočamo, da pouk med izvajanjem splošne oziroma poklicne mature izvedete (v skladu z možnostmi) v preostalih letnikih popoldne.
 • Obdobje opravljanja ustnih izpitov se začne praviloma 13. junija. Če šola zaradi večjega števila ustnih izpitov teh ne more izpeljati v predvidenem času, jih lahko izjemoma organizira tudi 4. in 11. junija.

Okvirni koledar zaključnega izpita v šolskem letu 2020/2021

Dan Datum Aktivnosti
četrtek 3. feb slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
ponedeljek 6. jun slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
torek 23. avg slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
OPOMBA:
 • Datume za preostale izpite zaključnega izpita in datum seznanitve kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu določi šola v šolskem koledarju